Гарантийные условия

Akudele kuni 100Ah (k.a) kehtib 24-kuune garantii. Veokite akudele või akudele üle 100Ah kehtib 12-kuune garantii.

Garantii hakkab kehtima alates ostu kuupäevast. Ostjal on õigus esitada pretensioon aku kvaliteedi suhtes 24 kuu jooksul alates ostu kuupäevast, ostu tõendava dokumendi (arve, ostutšekk) ja garantiitalongi olemasolul.

Garantii alla kuuluvad garantiiajal ilmnevad tootjapoolsed matrejali- ja valmistusvead. Garantii ei kata ettenähtud tavapärast kulumist, hoolimatust, mittesihipärast ja vale aku kasutamisest tingitud rikkeid ja kahjustusi.

Ostetud aku defekti(de) ilmnemise puhul tuleb koheselt lõpetada selle kasutamine ning esimesel võimalusel pöörduda koos sõidukiga, millel on antud akut kasutatud, müüja poole, teostamaks tehnilist kontrolli.

Garantii kehtib ainult akule ega korva aku rikkest tulenevaid muid materiaalseid kulusid.

Garantiitingimuste alla ei kuulu:

 • aku, mis on saanud mehhaanilise vigastuse;

 • sõidukile paigaldatud mittesobiv aku;

 • valesti ja/või halvasti kinnitatud aku;

 • valesti (üle- või alapingutatud) ühendatud klemmidega ning muude vale ühenduste tagajärjel kahjustatud aku;

 • vale vedelikuga täidetud aku;

 • aku, mida on kasutatud eirates tootjapoolset kasutusjuhendit;

 • mittesihipäraselt kasutatud ja mittevastavalt hoitud aku;

 • alalaadimisest või ülelaadimisest kahjustatud aku;

 • aku, mida on kasutatud sõidukil mitte sõiduki tootja poolt paigaldatud audio-, video-, kommunikatsiooni jms elektrilisaseadmetega;

 • defektsete või sõidukitele mittevastavate elektriseadmete tõttu kahjustatud aku;

 • sõiduki elektrisüsteemi tagajärjel kahjustatud aku;

 • sõiduki seisuajal tekkinud suure voolutarbe tagajärjel kahjustatud aku;

 • aku, mida on kasutatud teise sõiduki käivitamiseks (kahe aku kasutamine ühelt akult);

 • täielikult tühjenenud aku;

 • täielikult külmunud aku;

 • liiga kõrge temperatuuri tagajärjel kahjustatud aku;

 • plahvatanud aku;

 • valesti kasutatud või mittevastava alalisvoolu akulaadija tõttu kahjustatud aku;

 • aku, mille laadimiseks on kasutatud mittevastavat akutüübile akulaadijat;

 • liiga madala elektrolüüdi tasemega aku.

Garantiitingimustele vastav aku vahetatakse teise sama või analoogset tüüpi aku vastu, millele kehtib ülejäänud kasutamata garantiiaeg. Müüja pole kohustatud andma ekspertiisi ajaks asendusakut.

Pärast garantiiteeninduse järelduste teatamist ostjale hoiab müüja akut 14 päeva. Hiljem läheb aku utiliseerimiseks.